Thiết bị kiểm định hiệu chuẩn điện

Điện trở chuẩn