Buồng thử nhiệt độ, độ ẩm

Các buồng môi trường được sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử để kiểm tra các loại linh kiện khác nhau như IC, bảng mạch, bán dẫn, đầu dò, ổ lưu trữ, nguồn điện, bảng cảm ứng…trong lắp ráp điện tử và nhiều hơn nữa.