Căn Mẫu - Pin và Ring Master

Dưỡng đo bán kính

Thiết bị kiểm tra sửa chữa điện tử

Kính hiển vi kiểm tra PCB

CÁC THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN

Lực kế chuẩn 500 N

Thiết Bị Kiểm Tra Bằng Sóng Siêu Âm

MÁY ĐO CHIỀU DÀY KIM LOẠI

Thiết Bị Kiểm Tra Bằng Sóng Siêu Âm

MÁY ĐO CHIỀU DÀY LỚP PHỦ

THIẾT BỊ KIỂM TRA DUNG SAI KÍCH THƯỚC BIÊN DẠNG

MÁY ĐO CMM 2D

THIẾT BỊ KIỂM TRA DUNG SAI KÍCH THƯỚC BIÊN DẠNG

MÁY ĐO CMM 3D

THIẾT BỊ KIỂM TRA DUNG SAI KÍCH THƯỚC BIÊN DẠNG

MÁY ĐO CONTOUR